Vg2 automatisering

Elev kobler kabler

 

Undervisningssted Tinius Olsen

Dine muligheter

Opplæringen i automatisering skal medvirke til å utvikle kompetanse innen automatiserte systemer i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstedindustrien og i næringsvirksomhet. Programfagene skal bidra til økt produktivitet, kvalitet og sikkerhet for personellet og det ytre miljøet. God produktkvalitet og pålitelighet er vesentlig. Høyt kvalifiserte fagarbeidere innen automasjon er viktig for sikre dette.

 Opplæringen skal legge vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til automasjonssystemene og utstyret. Sikkerhetsforståelse og anvendelse av regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre innenfor og utenfor eget fagområde. Videre skal det legges vekt på serviceinnstilling og evne til å kommunisere med brukere, supportpersonell og kolleger. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer.

Opparbeidelse av planleggingskompetanse, system- og utstyrsforståelse og utvikling av læringsstrategier i virkelighetsnære, helhetlige, tverrfaglige læringsoppdrag skal danne grunnlaget for videre fordypning og spesialisering.

Fag du møter

Programfagene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

Automatiseringssystemer

Programfaget automatiseringssystemer omfatter elektriske, hydrauliske, pneumatiske og programmerbare logiske styresystemer, måle- og reguleringstekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er el-sikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll og elektrotekniske og mekaniske beregninger og begreper. Mekanisk arbeid, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy og entreprenørskap er også integrert i faget.

Elenergisystemer

 Programfaget elenergisystemer omfatter fordelingsanlegg, elektriske installasjonssystemer, elektriske motordrifter og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er el-sikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll og elektrotekniske beregninger og begreper. Funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, kommunikasjon og bruk av digitale verktøy er også integrert i faget. 

 

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

Automatiseringssystemer              337 årstimer

Elenergisystemer                            140 årstimer

Slik jobber vi

Teorien læres gjennom en kombinasjon av teori og praksisarbeid. Praksisarbeidet vil i stor grad legge grunnlaget for den teorien vi gjennomgår.

I skoleåret prøver vi å få til utplassering i bedrift i 2 uker. Internasjonalisering er også noe vi jobber med. Vi samarbeid med andre skoler i Europa.

Viktig å tenke på

Kunne jobbe både i grupper og selvstendig. Være nysgjerrig og løsningsorientert. Ha digitale ferdigheter.

Noen aktuelle yrker etter vg2

VG3 Automatiker. Tavlemontør, Styrte undervannssystemer (ROV)

 

Les mer om Vg2 automatisering her.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 17. januar 2018.