Vg2 data og elektronikk

Elever i arbeid

 

Undervisningssted Tinius Olsen

Data og elektronikk gir en grunnleggende opplæring innenfor viktige oppgaver innen telekommunikasjon, strukturerte datanettverk, IKT, elektronikkproduksjon, elektromekanisk produksjon, datateknologi, robotteknologi, velferdsteknologi, romteknologi, automatisering og medisinteknisk utstyr,  måleteknikk, alarmsystemer, mikrokontrollere. (Arduino og Raspberry PI)

En produksjonselektroniker er en som arbeider med produksjon og montering av elektroniske komponenter. Arbeidet består hovedsakelig av å sette sammen komponenter til delvis ferdige eller ferdige elektroniske produkter. Programmering av kretser og lodding av små detaljer står sentralt.

  Vanlige arbeidsoppgaver for produksjonselektrikeren:

●       behandling og programmering av elektroniske kretser

●       lodding av deler

●       betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr

●       vedlikeholde maskinene som er i bruk

●       bruk av test- og måleutstyr

Personlige egenskaper

Som produksjonselektroniker må du ha interesse for teknologi og teknologisk utvikling. Du må arbeide effektivt, nøyaktig, ha høyt fokus på sikkerhet, og være flink til å se løsninger på problemer. Du må forstå elektroniske og datatekniske systemer. Det kreves at du har godt syn, er fingernem, er praktisk anlagt og selvstendig i arbeidet.

Hvor jobber produksjonselektronikere?

Produksjonselektronikere arbeider i elektronikkindustrien, og er ansatt i firmaer som driver med produksjon av og/eller med elektronisk utstyr.

 

En telekommunikasjonsmontør (telemontør) installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband og datanett som som kobler signalene fra telefon til telefon og PC til PC. Den teknologiske utviklingen fører til at jobben hele tiden endrer karakter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en telekommunikasjonsmontør

●       telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler

●       telefonsentraler

●       alarm- og sikkerhetsanlegg installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og      analoge tjenester i offentlige og private telenett

●       lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)

●       alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

 

Personlige egenskaper

En telekommunikasjonsmontør bør ha teknisk innsikt og interesse for elektronikk. Du må kunne jobbe selvstendig, og holde deg oppdatert i en bransje i stadig utvikling.

 

Hvor jobber telekommunikasjonsmontører?

Telekommunikasjonsmontører jobber i telekommunikasjons- og telematikkbedrifter, både i det offentlige og private. Kabelselskap og sikkerhetsselskap ansetter telekommunikasjonsmontører. Det gjør også Jernbaneverket og telefonselskapene.

 

Fagbrev etter vg2:          

Telekommunikasjonsmontørfaget etter 2,5 år som lærling-

Produksjonselektronikerfaget etter 2 år som lærling

Medisinutstyrsteknikker etter 2,5 år som lærling, VG3 dataelektroniker eller privatisteksamen i dataelektronikerfaget.

 

Andre muligheter etter VG2:      

VG3 Romteknologi – Andøya i Nordland

VG3 Dataelektroniker

VG3 Allmenn påbygg

Forkurs ingeniørhøgskolen(1år)

Andre fagområde ved å kombinere privatisteksamen og lærling 2,5 år

 

Fag du møter      

Fellesfag på Vg2:           

Norsk 2 timer per uke

Engelsk 2 timer per uke

Samfunnsfag 3 timer per uke

Kroppsøving 2 timer per uke

Programfag:      

Elektronikk 10 timer per uke

Infrastruktur 5 timer per uke

Yrkesfaglig fordypning  253 klokketimer per år

 

Slik jobber vi          

I programfagene er det en blanding mellom teori, anvendt teori i praksis, planlegging, montasje og dokumentasjon.Arbeidet er en blanding av forelesning og prosjektarbeid hvor elevene må delta aktivt.

Yrkesfaglig fordypning

Utplassering i bedrift er en vesentlig del av innholdet i faget ”Yrkesfaglig fordypning” YFF. I snitt skal elevene ha 9 uketimer i dette faget. YFF skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innenfor utdanningsprogrammet, samt fordype seg i kompetansemål fra læreplanen på VG 3 nivå i bedrift. I utplasseringsperiodene får eleven praktiske erfaringer fra yrket enten ved observasjon eller deltagelse i de daglige gjøremål.

I faget YFF får eleven får innsikt i prosessen med å søke  jobb, arbeide perioder i bedrift og finne ut hvilket fagområde som interesserer for å hindre feilvalg. YFF legges opp til 5 uker utplassering i bedrift fordelt på tre perioder.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 17. januar 2018.