Vg2 elenergi

Elev monterer sikringer

 

Undervisningssted Tinius Olsen

El-energifagene er en del av elektrofagene og spenner over en rekke fagområder. 
Du vil finne fag med varierte oppgaver innen installasjon, reparasjon, service og vedlikehold. Arbeider du innen dette faget vil du daglig møte andre mennesker - både som kunder og leverandører fra andre yrkesgrupper. Med fagbrev i ett av el-energifagene, kan du få arbeid både i det offentlige og i det private, både på land og offshore. 


Etter Vg2 el-energi kan du bli elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, togelektriker, elektroreparatør eller elektromotor- og transformatorreparatør. 


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 17. januar 2018.