Vg3 automatiseringsfaget

Elever kobler pls

 

Undervisningssted Tinius Olsen

Automatiseringsfaget skal medvirke til funksjonalitet, sikkerhet og god produktkvalitet for landbasert industri, bygg, sjøfart og olje- og gassproduksjon offshore. Faget skal bidra til høy effektivitet, omstillingsevne og nyskaping ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder.

Fag du møter

Programfagene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

Automatiseringssystemer (645 årstimer)

Omfatter arbeid på produksjonsprosesser, maskiner, bygg og anlegg med tilhørende sikkerhetssystemer. Videre omfatter dette programfaget programmerbare styre- og reguleringssystemer med digital og analog signalbehandling, funksjonstesting, feilsøking, feilretting, vedlikehold, loggføring, bruk av digitale verktøy og optimalisering. Programfaget omfatter også måle- og reguleringssystemer, internkontroll, helse, miljø ogsikkerhet, sikker jobbanalyse, kvalitetssikring, bedriftslære og regelverk.

Mekanisk arbeid (140 årstimer)
Omfatter planlegging av arbeidsoppgaver, valg av materialer, tilvirking og montering av mekanisk elementer og produkter og sammenføying. I tillegg omfatter programfaget feilsøking, feilretting, reparasjon, vedlikehold og testing av komponenter, produksjonsmaskiner og prosessanlegg. Programfaget dekker også bruk av arbeidstegninger, prosedyrer, standarder og bruk av digitale verktøy som grunnlag for montering, drift og vedlikehold.

Elenregisystemer­ (140 årstimer)
Omfatter elektrisk installasjon og vedlikehold med elsikkerhet i automatiserte anlegg, i eksplosjonsfarlige områder og i områder med elektrisk støy. I tillegg omfatter programfaget bruk av dokumentasjon, bruk av digitale verktøy, instruksjoner og regelverk.

Slik jobber vi

Teorien læres gjennom praksisarbeid.

I skoleåret prøver vi å få til utplassering i bedrift 3 uker på høsten og 3 uker på våren

Viktig å tenke på

Du bør kunne jobbe både i gruppe og selvstendig. Være nysgjerrig og løsningsorientert. Ha digitale ferdigheter.

Aktuelle yrker

Automatiker

 

 

.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 17. januar 2018.