Vg1 elektrofag med studiekompetanse

Dine muligheter

Elektrofag med studiekompetanse og realfagsfordypning er et 3-årig skoleløp innen fagområdet automasjon. I tillegg til studiekompetanse gir utdanningen kunnskaper og ferdigheter for å ta fagbrev og sertifikater som kreves for å jobbe innenfor elektrofaget. Dette gir muligheter for en rekke yrker i prosessindustrien og mekanisk industri, Du kan for eksempel jobbe i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner, eller som driver med installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Studiekompetansen gir deg mulighet til å ta utdanning ved universitet og høyskole, om du for eksempel ønsker å bli ingeniør. Med fagkompetansen i bunn før ingeniørutdanning, sikres en bredde i kompetansen som er attraktiv i industrien.

Opplæringsløp

I dette utdanningsløpet gjennomfører du først Vg1 Elektrofag med studiekompetanse. Du har ekstra timer i realfagene matte og naturfag. Etter Vg1 søker du videre til vg2 Automasjon med realfagsfordypning. Det tredje året er et tilpasset "påbygg-år" med fellesfag og programfag som gir studiekompetanse.

Fag du møter

Fag og timefordeling elektrofag med studiekompetanse

Slik jobber vi

Du lærer teori gjennom praktisk arbeid og får praksis gjennom programfag og yrkesfaglig fordypning. Der det er mulighet for det, prøver vi å knytte fellesfagene opp mot programfagene slik at det skal bli lettere for deg å se helheten i utdanningsprogrammet du har valgt.

Viktig å tenke på

Dette utdanningsprogrammet har mye realfag, så du må være forberedt på å jobbe mye med matematikken. Hvis du er teknisk interessert vil du oppleve mange gode og interessante utfordringer. Det å lære seg å jobbe systematisk og nøyaktig vil være en stor fordel når du tar dette utdanningsprogrammet.  


Publisert 13. desember 2017, oppdatert 17. januar 2018.