Vg3 Dataelektronikerfaget

Data og elektronikk er grunnleggende opplæring innenfor viktige oppgaver innen telekommunikasjon, strukturerte data nettverk, IKT, elektronikkproduksjon, elektromekanisk produksjon, datateknologi, robotteknologi, 3D-printing, velferdsteknologi, romteknologi, automatisering og medisinsk teknisk utstyr.

En dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder ulike elektroniske og datatekniske systemer og utstyr. Det kan dreie seg om alt fra multimedieustyr til luftovervåkingsradarer, avhengig av hvilket fagfelt du velger å spesialisere deg i. Yrket ble tidligere omtalt som serviceelektroniker, og har likhetstrekk med produksjonselektronikeren.

Etter bestått VG3 kan du begynne som lærling i bedrifter som installerer og konfigurerer datasystemer, server, printer, betalingsterminaler, offshore utstyr, eller medisinteknisk utstyr. Arbeidsområdene etter VG3 dataelektroniker er mange. 

Vanlige arbeidsoppgaver for dataelektronikeren kan være: 

● bruke og behandle PC-utstyr og programvare 

● opprette kommunikasjon mellom forskjellige typer elektronisk utstyr og systemer

● jobbe med sikkerhet og kommunikasjon

● feilsøke og rette feil

● veilede i valg og bruk av utstyr og systemer

Illustrasjonsfoto dataelektroniker

 

Personlige egenskaper 

Som dataelektroniker må du interessere deg for teknologi og utviklingen av denne. Du må arbeide effektivt, ha høyt fokus på sikkerhet, og være flink til å se løsninger på problemer. Videre må du kunne kommunisere og yte service.

Hvor jobber dataelektronikere?

Som dataelektroniker kan du jobbe i både små og store bedrifter i de fleste bransjer. Du kan være ansatt i en liten bedrift, eller tilhøre en større IT-avdeling i en stor bedrift. Du kan også være ansatt i et firma som tilbyr datatekniske tjenester, være innleid som konsulent, eller drive som selvstendig næringsdrivende. 

Muligheter etter Vg3     

● Dataelektronikerfsgbrevet etter 1,5 år som lærling.

● Medisinutstyrsteknikker etter 1,5 år som lærling.

● IKT servicefag etter 2 år som lærling og en privatisteksamen ikt-servicefaget.

● Forkurs ingeniørhøgskolen(1år)

● Andre fagområde ved å kombinere privatisteksamen og lærling 1,5 - 2,5 år

● Allmen påbygg

Skolehverdagen              ​

I VG3 jobber vi mest praktisk. Teorien innlæres gjennom praktisk arbeid, ofte prosjekt- eller gruppearbeid.

Vi vektlegger praktisk arbeid, planlegging, økonomi, montasje og dokumentasjon i skolehverdagen.

Praksis i bedrift ​

Det disponeres 8 uker fra programfagene som praksis i bedrift. Her stifter eleven kjennskap til prosessen med å søke  jobb, arbeide perioder i bedrift og finne ut hvilket fagområde som interesserer for å hindre feilvalg. YFF legges opp til 5 uker fordelt på tre perioder i bedrift.

Fag på Vg3            ​

● Kroppsøving 2 timer per uke

● Apparater og utstyr 18 timer per uke

● System og infrastruktur 13 timer per uke

 

Les mer om Vg3 dataelektronikerfaget herPublisert 13. februar 2017, oppdatert 13. desember 2017.