Helse- og oppvekstfag

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elev samtaler med eldre dame

 

Undervisningssted: Maren Handler 

Helse- og oppvekstfag

Yrkene innenfor helse- og oppvekstfag er viktige for samfunnet og enkeltmenneske. Flinke fagfolk er og vil bli etterspurt i tiden fremover. Innenfor utdanningsprogrammet får du kunnskap om menneskets utvikling, psykiske og fysiske helse, og du forberedes til jobber i helse- og oppvekstsektoren.

Dine muligheter:

I utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag får du kunnskap om menneskets utvikling og psykiske og fysiske helse. Du utvikler kompetanse som gjør deg i stand til å hjelpe og forstå personer uavhengig av alder, funksjonsevne og kulturtilhørighet. Aktuelle arbeidsområder er barnehage, skolefritidsordning, bofellesskap, omsorgsboliger, sykehjem, ambulansetjenesten, sykehus, hudpleiesalonger og lege- og tannlegekontorer.

Opplæringsløp:

Etter Vg1 helse- og oppvekstfag kan du velge mellom flere utdanningsløp på Vg2. Kongsberg vgs tilbyr Vg2 Helsearbeiderfag og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Etter Vg2 arbeider du to år som lærling og avslutter med fagprøve. Det finnes også utdanningsprogrammer der du etter Vg1 tar Vg2 og Vg3 i skole. Dette er utdanninger for farmasitekniker, helsesekretær, hudpleier og tannhelsesekretær. Etter Vg2 og Vg3 er du ferdig utdannet i faget. Noen fortsetter med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, for deretter å ta en høyskoleutdanning. Du kan også ta høyere utdanning etter du har fått fagbrev.

Nytt fra 2017 er at enkelte høyskoler tar inn søkere med fagbrev uten studiekompetanse:      Y-veien – dette vil du få mer informasjon om fra skolens rådgivere.

Fag du møter:

Programfagene på Vg1 og Vg2 er helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse. I faget YFF – yrkesfaglig fordypning – er et fag hvor du får prøve deg ute i arbeid/praksis. Utplassering i arbeidslivet en viktig del av opplæringen både i Vg1 og Vg2. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv om dette. Her vil du lære og se sammenhenger mellom teori og praksis. Fellesfagene er: norsk, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving

Slik jobber vi:

 Vi bruker varierte undervisningsmetoder. Du vil lære å samarbeid med andre gjennom gruppearbeid og mindre prosjekter. Vi bruker personer fra ulike fagfelt utenfor skolen som foredragsholdere. Vi oppsøker ulike læringsarenaer utenfor skolen.  I opplæringen kommer du til å arbeide med flere fag samtidig – tverrfaglige oppgaver.  Vi er en livsgledeskole og gjennomfører livsgledeprosjekter for barn og eldre i kommunen som en del av opplæringen. 

Viktig å tenke på:

Du må ville lære deg kvalifikasjoner og egenskaper som er nødvendige for å jobbe med forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner. Du må være flink til å ta ansvar og se andres behov. Du må like å samarbeide med andre både medelever og kollegaer ute i praksis.

Livsgledeprosjektet

Barne- og ungdomsarbeidere Vg2, lærer om utforming av barnehager

lek-prosjekt

Noen aktuelle yrker etter videregående opplæring:

AmbulansearbeiderY
Barne- og ungdomsarbeider
Farmasitekniker
Fotterapeut
Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hudpleier
Portør
Ortopeditekniker
Tannhelsesekretær.

Kryssløp etter Vg1 : Aktivitør og IKT - servicefag

Etter påbyggingsår kan du søke høgskoler som for eksempel:

Sykepleier                                                                                                                            Vernepleier
Barnevernspedagog
Førskolelærer og allmennlærer.


Les mer om helse og oppvekstfag her, på www.vilbli.no 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 13. januar 2017.