Helse- og oppvekstfag

Elev samtaler med eldre dame

 

Undervisningssted: Maren Handler 

Helse- og oppvekstfag

Yrkene innenfor helse- og oppvekstfag er viktige for samfunnet og enkeltmenneske. Flinke fagfolk er og vil bli etterspurt i tiden fremover. Innenfor utdanningsprogrammet får du kunnskap om menneskets utvikling, psykiske og fysiske helse, og du forberedes til jobber i helse- og oppvekstsektoren.

Dine muligheter:

I utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag får du kunnskap om menneskets utvikling og psykiske og fysiske helse. Du utvikler kompetanse som gjør deg i stand til å hjelpe og forstå personer uavhengig av alder, funksjonsevne og kulturtilhørighet. Aktuelle arbeidsområder er barnehage, skolefritidsordning, bofellesskap, omsorgsboliger, sykehjem, ambulansetjenesten, sykehus, hudpleiesalonger og lege- og tannlegekontorer.

Opplæringsløp:

Etter Vg1 helse- og oppvekstfag kan du velge mellom flere utdanningsløp på Vg2. Kongsberg vgs tilbyr Vg2 Helsearbeiderfag og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Etter Vg2 arbeider du to år som lærling og avslutter med fagprøve. Det finnes også utdanningsprogrammer der du etter Vg1 tar Vg2 og Vg3 i skole. Dette er utdanninger for apotekteknikker, helsesekretær, hudpleier og tannhelsesekretær. Etter Vg2 og Vg3 er du ferdig utdannet i faget. Noen fortsetter med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, for deretter å ta en høyskoleutdanning. Du kan også ta høyere utdanning etter du har fått fagbrev.

Fag du møter:

Programfagene på Vg1 og Vg2 er helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse. I faget YFF – yrkesfaglig fordypning –  får du prøve deg ute i arbeid/praksis. På Vg1 HO er teori en sentral del av opplæringen. I tillegg er utplassering i arbeidslivet en viktig del av opplæringen både i Vg1 og Vg2. Vi samarbeider med lokalt arbeidsliv om detteUtplassering i arbeidslivet en viktig del av opplæringen både i Vg1 og Vg2. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv om dette. Her vil du lære og se sammenhenger mellom teori og praksis. Fellesfagene er: norsk, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving

Slik jobber vi:

 Vi bruker varierte undervisningsmetoder. Du vil lære å samarbeid med andre gjennom gruppearbeid og mindre prosjekter. Vi bruker personer fra ulike fagfelt utenfor skolen som foredragsholdere. Vi oppsøker ulike læringsarenaer utenfor skolen.  I opplæringen kommer du til å arbeide med flere fag samtidig – tverrfaglige oppgaver.  Vi er en livsgledeskole og gjennomfører livsgledeprosjekter for barn og eldre i kommunen som en del av opplæringen. 

Viktig å tenke på:

Du må ville lære deg kvalifikasjoner og egenskaper som er nødvendige for å jobbe med forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner. Du må være flink til å ta ansvar og se andres behov. Du må like å samarbeide med andre både medelever og kollegaer ute i praksis.

Livsgledeprosjektet

Barne- og ungdomsarbeidere Vg2, lærer om utforming av barnehager

lek-prosjekt

Noen aktuelle yrker etter videregående opplæring:

Ambulansearbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Apotektekniker
Fotterapeut
Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hudpleier
Portør
Ortopeditekniker
Tannhelsesekretær

Etter påbyggingsår kan du søke høgskoler og universitet krever generell studiekompetanse.


Les mer om helse og oppvekstfag her, på www.vilbli.no 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 15. oktober 2019.