Vg2 helsearbeiderfag

Elev måler blodtrykk til medelev

 

Undervisningssted Maren Handler

VG2 Helsearbeiderfag bygger på vg1 helse og oppvekstfag og leder frem mot Vg3 lærling i helsearbeiderfaget, som går over 2 år. Helsefagarbeideren jobber i ulike deler av helse- og sosialomsorgen: I omsorgsboliger for eldre, ved bo- og servicesenter/ sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, boliger for utviklingshemmede, på vanlige sengeposter i sykehus, poliklinikker og innenfor rehabliltering. Det er også mulighet for å ta videreutdanning innenfor blant annet barnepleie, rus og psykiatri.

De sentrale fagområdene på Vg2 helsefagarbeider er: 

Kommunikasjon og samhandling: Her lærer du om ulike kommunikasjonsformer, hvor viktig kommunikasjon er i møte med andre mennesker og samhandling med brukere og kollegaer. 

Helsefremmende arbeid: Her lærer du bl. a. mer om ulike sykdommer og sykepleie i forhold til disse, hygiene, førstehjelp, og praktiske prosedyrer som du får bruk for i yrket.

Yrkesutøvelse: her lærer du mer om lover og regler i helsesektoren som har betydning for yrkesrollen som helsefagarbeider.

Yrkesfaglig fordypning: Her har elevene praksis på forskjellige arbeidsplasser hvor helsefagarbeideren jobber. Målet er å lære grunnleggende sykepleie. Gjennom praksis kan du bli kjent med de ulike arbeidsstedene for helsefagarbeideren, og du blir bedre kjent med deg selv i forhold til yrkesutøvelsen. Det jobbes med mål fra VG3 lærlingeplanen i faget. Skolen har et godt samarbeid med yrkeslivet gjennom ”Partnerskapsavtale” med flere kommuner og vårt lokalsykehus.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 15. oktober 2019.