Vg2 helsearbeiderfag

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elev måler blodtrykk til medelev

 

Undervisningssted Maren Handler

VG2 Helsearbeiderfag bygger på vg1 helse og oppvekstfag og leder frem mot Vg3 lærling i helsearbeiderfaget, som går over 2 år. Helsefagarbeideren jobber i ulike deler av helse- og sosialomsorgen: På vanlige sengeposter på sykehus, i omsorgsboliger for eldre, ved bo og servicesenter/ sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, boliger for psykisk utviklingshemmede og innenfor rehabilitering. 

De sentrale fagområdene på Vg2 helsefagarbeider er 

Kommunikasjon og samhandling: her lærer du om ulike kommunikasjonsformer og samhandling med brukere og kollegaer

Helsefremmende arbeid: her lærer du mer om ulike sykdommer, hygiene, førstehjelp, praktiske prosedyrer som du får bruk for i yrket bl.a

Yrkesutøvelse: her lærer du mer om lover og regler i helsesektoren som har betydning for yrkesrollen som helsefagarbeider.

Prosjekt til fordypning: her har elevene praksis på forskjellige arbeidsplasser hvor helsefagarbeideren jobber. Gjennom praksis kan du bli kjent med de ulike arbeidsstedene for helsefagarbeideren, og du blir bedre kjent med deg selv i forhold til yrkesutøvelsen. Det jobbes med mål fra VG3 lærlingeplanen i faget. Skolen har et godt samarbeid med yrkeslivet gjennom ”Partnerskapsavtale” med flere kommuner og vårt lokalsykehus. Disse samarbeidsavtalene skal sikre elevene våre bedre innsikt i yrkesutdanningen de har valgt. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 29. januar 2014.