Naturbruk

Elev kutter furu med motorsag


Undervisningssted: Saggrenda

Naturbruk ved Kongsberg videregående skole, Saggrenda, gir deg en interessant utdanning med mange muligheter. Opplæring innenfor skog, utmark, friluftsliv, jakt, fiske, natur og miljø er sentrale områder. En grønn utdanning med tanke for framtiden.

Dine muligheter:

Du lærer

  • om naturmaterialer og landskapsutforming
  • om jakt fiske- og friluftssliv
  • om dyrestell og dyrevelferd
  • om planteliv og naturprosesser
  • om biologisk produksjon

Du bør  

  • like praktisk arbeid
  • være interessert i utendørs arbeid
  • være omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø
  • like å lære om naturmaterialer og landskapsutforming

Opplæringsløp:

Utdanningen på Saggrenda gir  søknadsgrunnlag for alle VG2 kurs innenfor studieretning naturbruk og VG2 IKT driftsfag.

Her på Saggrenda har vi VG2 skog som fører til  fagbrev i skogbruk eller VG 3 studieforberedende. Dette gir grunnlag for bl.a. høyere utdanning innen miljø- og biovitenskap.

Mange av våre tidligere elever - som seinere har tatt høyere utdannelse sier:

"Årene på Saggrenda Naturbruk ga meg en kjempeballast både praktisk og teoretisk i min videre utdannelse og mitt nåværende yrke"

"…. det være seg som politi, stillinger i forsvaret, sykepleier, lærer m.v."

"Det å ha en praktisk- teoretisk kompetanse innenfor natur og miljøkunnskap burde være obligatorisk i alle yrker"  

Om du ønsker ytterligere utdanning kan du velge Y-veien eller teknisk fagskole. Du kan også studere til ingeniør etter bestått fagbrev. Noen velger påbygg etter Vg2 eller fagbrev, det gir deg studiekompetanse og mange muligheter videre.

Slik jobber vi:

Undervisningen kombinerer teoretisk og praktisk opplæring, blant annet med elevbedrifter, noe som gjør skolehverdagen konkret og variert. Mange av undervisningsoppgavene er knyttet til oppdrag skolen tar på seg i skog og utmark. Kongsberg vgs. Saggrenda samarbeider med andre nordiske og baltiske naturbruksskoler.

Sammen med dine medelever lærer dere gjennom samarbeid og opplæring ute i naturen. Alle programfag er knyttet til praktisk opplæring, alt fra det å orientere seg i terrenget til fiske, jakt, skogbruk og forvaltning av utmark.

I faget YFF (Yrkesfaglig fordyping) er de fleste elevene ute i bedrifter allerede på VG1. Mange knytter da kontakt med lærebedriften. Dette er en spennende del av opplæringen og det knytter skolen og deg som elev nærmere næringslivet og ut i naturen.
Fellesfagene er forankret i programfagene og gir mening. Opplæringen er med andre ord variert og relevant.

Fag du møter:

Naturbasert aktivitet:

Aktivitetene omfatter det å kunne orientere seg i naturen, beskrive naturtype, gjenkjenne typiske arter, beskrive landskapsutforming og klima og forholde seg til dette i utøvelsen av yrkesrelevante aktiviteter. Programfaget skal dyktiggjøre eleven til seinere å kunne utvikle næringsvirksomhet og entreprenørskap.

Naturbasert produksjon: Sentrale mål er arbeidsoppgaver knyttet til stell av planter basert på kunnskaper om planters miljøkrav, utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av dyr eller fisk basert på etiske retningslinjer og kunnskaper om organismenes miljøkrav, utføre arbeidsoppgaver innen produksjon og høsting eller fangst, utføre enkel bearbeiding av råstoff m.m.

I løpet av undervisningen får elevene utstedt bevis for dokumentert sikkerhetsopplæring innen følgende emner: Motorsag, ryddesag, traktor med vinsj, snøskuter og jernhest.

Undervisningsopplegg: Mange ekskursjoner, overnattingsturer og bedriftsbesøk er en viktig del av utdanningsløpet  på Saggrenda.

Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, og kroppsøving i samspill med programfagene.

Viktig å tenke på:

Du bør ha interesser for biologi og tekniske fag
Du må være glad i praktisk arbeid.
Du bør være glad i å være ute i skog og mark.
Du må like å samarbeide med andre, men også kunne jobbe selvstendig.

Noen aktuelle yrker som bygger på Vg1 naturbruk

Agronom

Anleggsgartner

Driftsoperatør i idrettsanlegg

Fagarbeider i reindriftsfaget

Fagoperatør i akvakultur

Fisker

Gartner

Hestefaglært

Hovslager

IKT-servicemedarbeider

Skogsoperatør

Studiekompetanse med naturbruk

Skogbruksleder

Skogbrukssjef

Forsker

Naturforvalter

Naturoppsyn

Viltforvalter


Les mer om: Vg 1 Naturbruk her


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 25. januar 2017.