Vg2 skogbruk

Elever måler land og feller trær.

 

Undervisningssted: Saggrenda

Her på Saggrenda har vi VG2 skog som fører til fram VG3 skogbruk eller VG 3 studieforberedende. Det siste gir grunnlag for bl.a. høyere utdanning innen miljø- og biovitenskap Når du har avsluttet Vg2 skog, og 2 år som lærling i skogfaget er du fagarbeider med yrkestittel skogsoperatør.

Dine muligheter:

På VG2 skog kjører du maskiner som produserer tømmer for store verdier. Du får være med å forme framtidens skoger som spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Som skogsoperatør arbeider du med å avvirke gammel skog, forynge ny skog slik at fremtidens naturbrukere kan høste av skogen om 100 år. Skogsoperatøren arbeider også med ungskogpleie, tynning og kontinuerlig skjøtsel av skogen.

Du lærer

  • å bruk ulike maskiner og utstyr i skogen
  • å betjene skolen skogsmaskinsimulatoren
  • å praktisere jakt, fiske- og friluftsliv
  • om planter og hvordan naturen henger sammen
  • om biologiskmangfold

Opplæringsløp:

Hver uke får du tre dager med praksis og programfag.  Vi er i skogen, på fjellet eller på verkstedet. Lærerne som du møter på Saggrenda samarbeider om undervisningsopplegg i fellesfag og programfag.   

Om du ønsker ytterligere utdanning kan du velge Y-veien eller teknisk fagskole. Du kan også studere til ingeniør etter bestått fagbrev. Noen velger påbygg etter Vg2 eller fagbrev, det gir deg studiekompetanse og mange muligheter videre.

Slik jobber vi:

Undervisningen kombinerer teoretisk og praktisk opplæring, blant annet med elevbedrifter, noe som gjør skolehverdagen konkret og variert. Mange av undervisningsoppgavene er knyttet til oppdrag skolen tar på seg i skog og utmark. Kongsberg vgs. Saggrenda samarbeider med andre nordiske og baltiske naturbruksskoler.

Sammen med dine medelever lærer dere gjennom samarbeid og opplæring ute i naturen. Alle programfag er knyttet til praktisk opplæring, alt fra det å orientere seg i terrenget til fiske, jakt, skogbruk og forvaltning av utmark.

I faget YFF (Yrkesfaglig fordyping) er de fleste elvene ute i bedrifter. Mange knytter da kontakt med lærebedriften. Dette er en spennende del av opplæringen og det knytter skolen og deg som elev nærmere næringslivet og ut i naturen.
Fellesfagene er forankret i programfagene og gir mening. Opplæringen er med andre ord variert og relevant.

Fag du møter:

Drift og vedlikehold:

Aktivitetene omfatter det å kunne orientere seg i naturen, beskrive naturtype, gjenkjenne typiske arter, beskrive landskapsutforming og klima og forholde seg til dette i utøvelsen av yrkesrelevante aktiviteter. Programfaget skal dyktiggjøre eleven til seinere å kunne utvikle næringsvirksomhet og entreprenørskap.

Skogskjøtsel, utmark og bedrift:

Programfaget handler om arbeidsprosesser innen skogskjøtsel og aktiviteter og tilbud for allmennheten, basert på skog- og utmarksnæring. Det omfatter også skogsøkologi og skogforvaltning. Programfaget dreier seg videre om å identifisere nåværende og framtidige produkter, tjenester og kundegrupper, og å stille kvalitetskrav. Forretningsplan og bedriftsetablering, marked, planverk og økonomiske kalkyler inngår i programfaget. Videre handler programfaget om digitale verktøy knyttet til skog- og utmarksproduksjon. Regelverket for helse, miljø og sikkerhet, og kvalitetskravene til arbeidsprosesser og produkter står også sentralt.  

I løpet av undervisningen på Saggrenda får du utstedt bevis for dokumentert sikkerhetsopplæring innen følgende emner: Motorsag, ryddesag, traktor med vinsj, snøskuter og jernhest og lastetraktor. I tillegg vil du få med deg PEFC skogstandard kurs.

Undervisningsopplegg: Mange ekskursjoner, overnattingsturer og bedriftsbesøk er en viktig del av utdanningsløpet på Saggrenda.

Viktig å tenke på:

Du bør ha interesser for både biologi og tekniske fag
Du må være glad i praktisk arbeid.
Du bør være glad i å være ute i skog og mark.
Du må like å samarbeide med andre, men også kunne jobbe selvstendig.

Noen aktuelle yrker som bygger på Vg2 skogbruk

Skogsoperatør

Studiekompetanse med naturbruk:

Skogbruksleder

Skogbrukssjef

Forsker

Naturforvalter

Naturoppsyn

Viltforvalter

 Les mer her


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 25. januar 2017.