OPUS Kongsberg

OPUS Kongsberg er et av 4 opplæringssenter i Buskerud fylkeskommune, vi bidrar til utvikling og livslang læring i vår region. OPUS Kongsberg er opplæringssenter for Kongsberg, Numedal, Øvre Eiker og Sigdal.

Vi er organisert som en avdeling ved Kongsberg videregående skole. Vår oppgave er å ivareta de voksnes rett til videregående opplæring. I tillegg kan vi være en regional opplæringsaktør i samarbeid med private bedrifter og offentlige etater.

Vi tilbyr voksenopplæring på videregående skoles nivå først og fremst til de som ikke har fullført videregående skole tidligere og som er over 25 år. De som har fullført videregående skole i et annet land, men som ikke får godkjent utdanningen sin i Norge kan også søke.  Søkere uten rett vil kunne fylle opp ledige plasser i eksisterende grupper.

Søknader kan sendes til OPUS Kongsberg fortløpende, men vi har satt søknadsfrist til 8. mars for førsteinntak til grupper som starter i august. Søknader etter dette vil bli behandlet og skoleplass tildelt dersom ledige plasser.  På grunn av skolestart vil søknader som mottas etter 15. juni ikke bli behandlet før 15. september samme år.


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 12. mars 2020.