OPUS Kongsberg

OPUS Kongsberg er opplæringssentret for voksne bosatt i regionen Kongsberg, Numedal, Sigdal og Øvre Eiker.

OPUS Kongsberg holder til på Kongsberg videregående skole, undervisningssted Tinius Olsen.

Sissel Strand Stiberg
senterleder
Tlf: 40 91 31 92
E-post: sisse...@viken.no

 

Gunn B. B. KaasaGunn B. B. Kaasa
studieveileder
Tlf: 32 86 76 82 
E-post: gun...@viken.no

 

Bente Engene
konsulent
Tlf: 32 86 76 11
E-post: bent...@viken.no


Postadresse 
Postboks 424
3604 Kongsberg

Besøksadresse 
Tinius Olsens gate 1
3611 Kongsberg

Telefon 32 86 76 00

Faks 32 86 76 50

E-post opus.ko...@bfk.no 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 12. mars 2020.