Realkompetansevurdering

Du har mer kompetanse enn du tror. Vi utfører realkompetansevurdering innenfor videregående opplæring.

En realkompetansevurdering foregår vanligvis som en samtale med fagperson hvor deltakeren viser han han har kompetanse i henhold til kompetansemål i læreplanene. En realkompetansevurdering betraktes som likeverdig med eksamen fra videregående skole og kan føre til at man ikke trenger opplæring eller at opplæringen blir avkortet.

Les mer om realkompetansevurdering her.


Publisert 10. oktober 2016, oppdatert 11. desember 2019.