Studiekompetanse

Hvis du tenker å søke høyskole eller universitet, må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole.

OPUS Kongsberg tilbyr komprimert voksenopplæring i de seks fagene som gir generell studiekompetanse etter den såkalte 23/5-regelen. Dette betyr at du må fylle minst 23 år det året du søkere høyere utdanning, og du må i tillegg kunne dokumentere minst fem års utdanning/praksis når du søker. Fagene er Norsk, Historie, Engelsk, Samfunnsfag, Matematikk og Naturfag. Du kan også søke opptak til høyskole basert på realkompetanse.

For nærmere opplysninger kontakt OPUS Kongsberg på e-post opus.ko...@bfk.no, eller tlf 32 86 76 00.

 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 11. desember 2019.