Restaurant og matfag

Det vil alltid være bruk for folk som kan lage og tilberede god mat og drikke.

Elever fra Vg1 restaurant og matfag, klare til å servere.

 

Undervisningssted: Maren Handler 

Restaurant og matfag vg1

 

Dine muligheter:

Liker du å arbeide med mat og drikke? Har du lyst til å ha hele verden som arbeidsplass? Er du kreativ? Liker du å jobbe praktisk? Liker du å jobbe i team? Restaurant- og matfag kan tilby deg en variert og spennende yrkesutdanning i fag hvor du kan utvikle deg og bruke dine praktiske og kreative evner.

Opplæringsløp:  

Etter Vg1 restaurant- og matfag, kan du velge Vg2 kokk- og servitørfag her hos oss. Det kan føre til fagbrev som ernæringskokk, ferskvarehandler, kokk eller servitør. Etter Vg1 restaurant- og matfag kan du også velge Vg2 baker og konditor som kan føre til svennebrev som baker eller konditor eller velge Vg2 kjøtt og næringsmiddelindustri. Det kan føre til fagbrev som fagarbeider i sjømatproduksjon og industriell matproduksjon eller til svennebrev som kjøttskjærer, pølsemaker eller slakter.

Etter Vg1 og Vg2 er du lærling i to år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Ved bestått prøve får du fag - eller svennebrev, og har kompetanse som fagarbeider. Noen fortsetter imidlertid med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, for deretter å ta en høgskoleutdanning. Du kan også ta høyere utdanning etter du har fått fagbrev. Om du har et fag- eller svennebrev i et fag kan du ta mesterbrev. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til leder- eller mellomlederstilling i ditt fagområde. Det gir deg kompetanse til å starte egen bedrift.

Fra kjøkkenet på restaurant og matfag

Slik arbeider vi:

En skoledag på Restaurant- og matfag består av praktisk arbeid som knyttes til teori. Vi besøker også noen bedrifter i løpet av skoleåret. Vg2 driver restaurant på skolen noen uker om våren.

Alle elevene er utplassert i arbeidslivet som en viktig del av opplæringen.

fra kjøkkenet på restaurant og matfag

Fag du møter:

Vg1:

Programfagene er Råstoff og produksjon, Kosthold og livsstil samt Bransje, fag og miljø. I yrkesfaglig fordypning vil du lære mer om enkelte emner du interesserer deg for. Fellesfagene på Vg1 er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Vg2:

Programfagene på Vg2 kokk- og servitør er programfagene Råstoff og produksjon, Kosthold og livsstil samt Servering, bransje og miljø. Fellesfag er norsk, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving.

 Fra kjøkkenet på restaurant og matfag

Aktuelle yrker:

 • • Baker
 • Ernæringskokk
 • Fagarbeider i industriell matproduksjon
 • Fagarbeider i sjømatproduksjon
 • Ferskvarehandler
 • Kjøttskjærer
 •  Kokk
 • Konditor
 • Pølsemaker
 • Servitør
 • Slakter

Innenfor faget Yrkesfaglig fordypning, på Vg1, får du mulighet til å prøve ulike sider ved aktuelle fag innen utdanningsprogrammet.

På Kongsberg videregående har vi Vg2 kokk- og servitør som du kan søke på etter Vg1 restaurant og matfag.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 14. februar 2020.