Vg2 kokk og servitørfag

Mat til julelunsj 2010.

 

Undervisningssted Maren Handler

Sentrale fag på Vg2 kokk og servitør er:

Kosthold, ernæring og helse

Programfaget handler om sammenhengene mellom kosthold, ernæring, levevaner og folkehelse. Mat og drikke som kulturbærer står sentralt. Programfaget omfatter også mat til ulike grupper og kost- og menyplanlegging i tråd med gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter.

Råvarer og produksjon

Programfaget dreier seg om behandling av ulike råvarer og produkter, tilberedningsmetoder, trygg mat, sensorikk, kvalitetskontroll og presentasjon av retter og menyer. Programfaget omfatter også gjeldende regelverk for tilberedning og oppbevaring av mat og drikke, etisk forsvarlig produksjon, god ressursutnyttelse og økonomisk forståelse.

Servering, bransje og miljø

Programfaget handler om servering, salg, service, kommunikasjon og etikk. Det handler også om økonomisk forståelse og det ansvaret som ligger i å selge og servere mat og drikke. Arbeidsmiljø og bedriftenes ansvar for det ytre miljøet inngår.

Etter Vg2 kokk og servitørfaget kan du søke lærlingplass innenfor iinstitusjonskokkfaget, kokkfaget eller servitørfaget

Les mer om Vg2 kokk- og servitør her.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 11. november 2015.