Service og samferdsel

Kunde og kassadame i dagligvarebutikk

 

Undervisningssted: Tinius Olsen 

Service og samferdsel gir deg mulighet for å arbeide i privat næringsliv og det offentlige. Du kan jobbe med salg, sikkerhet og service innen; reiseliv, varehandel, IKT, som vekter, kontor, resepsjon, logistikk og transport.

Dine mål og muligheter:

I utdanningsprogrammet service og samferdsel utvikler du ferdigheter i å etablere egen virksomhet, utvikle forretningsidéer, bli markedsorientert, styre økonomien og vareflyten. Du forbereder deg for jobber i butikk, på kontor, innenfor reiseliv, i kontor- og resepsjonsbedrifter, som vekter, yrkessjåfør og terminalarbeider. Disse yrkene representerer store og tunge sektorer innen norsk nærings- og arbeidsliv. Det er serviceoppgaver som må løses der kundene befinner seg.

Opplæringsløp:

Etter Vg1 kan du hos oss velge mellom Vg2 salg, service og sikkerhet og Vg2 IKT. Innen hvert programområde får du både fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning (praksis). Etter Vg1 og Vg2 er du lærling i to år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Ved bestått prøve får du fag- eller svennebrev og har kompetanse som fagarbeider. Noen fortsetter imidlertid med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, for deretter å ta en høgskoleutdanning. Du kan også ta høyere utdanning etter du har fått fagbrev. Det åpner adgang til en rekke interessante høgskoletilbud som for eksempel Norges Varehandelshøyskole, BI og lignende.

Slik arbeider vi:

Med virkelighetsnære prosjekter utvikler du kompetanse gjennom teori og praksis. Det å jobbe på tvers av fagene gjør at du klarere ser sammenhenger. Dette gir deg en helhetsforståelse, akkurat slik du vil oppleve det når du kommer ut i arbeidslivet. Vi har praksis i bedrift en dag i uka gjennom hele skoleåret. Du kan sammen med medelever etablere ungdomsbedrifter, slik at teori og praksis blir to sider av samme sak.

Fag du møter:

På Vg1 er kommunikasjon og markedsføring, økonomi, arbeidsliv, reiseliv, logistikk og sikkerhet, samt teknologiske hjelpemidler aktuelle temaer. I yrkesfaglig fordypning vil du lære mer om enkelte emner du interesserer deg for gjennom kombinasjon av yrkespraksis og teori. Fellesfagene på vg1 er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Fellesfag på VG2 er norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Viktig å tenke på:

Du bør være utadvendt og like å omgås andre mennesker, flink til å kommunisere, ta initiativ og ansvar, like utfordringer, være kreativ og ha respekt for andre mennesker. Det er en fordel at du liker å jobbe med tall. 

Hva kan du bli?

Du kan ta fagbrev som:

IKT-servicemedarbeider
Kontor- og administrasjonsmedarbeider
Logistikkoperatør
Reiselivsmedarbeider
Resepsjonist
Salgsmedarbeider
Vekter
Yrkessjåfør

 

 

 

 

 


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 27. juni 2019.