Salg, service og reiseliv

Salg, service og reiseliv gir deg mulighet for å arbeide både i privat næringsliv og i offentlig sektor. Du kan jobbe med markedsføring, salg, service, reiseliv og sikkerhet i butikk eller egen bedrift, kontorer og hoteller, vaktselskaper, alarmsentraler,

Undervisningssted: Tinius Olsen 


Dine mål og muligheter:

I utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv utvikler du ferdigheter i å være kreativ og skape forretningsidéer, etablere egne virksomheter, bli markedsorientert, styre økonomien og sikkerheten, alt sammen i et bærekraftig perspektiv.

Du forbereder deg for jobber som salgsmedarbeider, reiselivsmedarbeider, kontor-/resepsjonsmedarbeider eller vekter.

Disse yrkene representerer store og tunge sektorer innen norsk nærings- og arbeidsliv, og er i tillegg sektorer i sterk vekst.

Opplæringsløp:

Etter Vg1 kan du velge mellom Vg2 Salg og reiseliv og Vg2 Service og sikkerhet. Hos oss på Kongsberg videregående skole finner du Vg2 Salg og reiseliv.

Innen hvert programområde får du både fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning (YFF-praksis).

Lærling: Etter Vg1 og Vg2 kan du være lærling i to år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Ved bestått prøve får du fag- eller svennebrev, og har kompetanse som fagarbeider. Du kan da enten begynne å jobbe eller ta Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse hvor du har krav på plass etter å ha tatt fagbrev.

Studieforberedende: Noen fortsetter rett etter fullført Vg2 med Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, for deretter å ta en høgskoleutdanning. Det åpner adgang til en rekke interessante høgskoletilbud som for eksempel Norges Varehandelshøyskole, BI og lignende.

Slik arbeider vi:

Med tverrfaglige og virkelighetsnære prosjekter utvikler du kompetanse gjennom teori og praksis. Det å jobbe på tvers av fagene gjør at du klarere ser sammenhenger. Dette gir deg en helhetsforståelse, akkurat slik du vil oppleve det når du kommer ut i arbeidslivet. Vi har praksis i bedrift (YFF) en dag i uka gjennom hele skoleåret. Du skal også sammen med medelever etablere ungdomsbedrifter (UB), slik at teori og praksis blir to sider av samme sak.

Fag du møter:

På Vg1 er forretningsdrift, markedsføring og innovasjon samt kultur og samhandling programfagene. I yrkesfaglig fordypning (YFF) vil du lære mer om enkelte emner du interesserer deg for gjennom kombinasjon av yrkespraksis og teori. Fellesfagene på vg1 er engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Fellesfag på VG2 er norsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Viktig å tenke på:

Du bør like å omgås andre mennesker, være glad i å kommunisere, like å ta initiativ og ansvar, takle utfordringer og ha respekt for andre mennesker. Det er en fordel at du liker å jobbe med tall.

Hva kan du så bli?

Du kan ta fagbrev som:

Kontor- og resepsjonsmedarbeider
Reiselivsmedarbeider
Salgsmedarbeider
Vekter

Les mer om utdanningsprogramet her


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 7. februar 2020.