Studiespesialisering

To elever jobber med matematikk på smarttavle.

 

Undervisningssted: Maurits Hansen

Utdanningsprogrammet studiespesialisering gir grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Du som velger studiespesialisering, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Samarbeidsevner og arbeidsdisipin er egenskaper du vil ha god nytte av.

Vg1 studiespesialisering har kun fellesfag. På vg2 og vg3 velger du programfag og fordypning i realfag eller fag innenfor språk, samfunnsfag og økonomi. Har du framtidsdrømmen klar, bør du sjekke hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør valg av programområde og fag i vg2.

I tillegg til fagkunnskap vil du i løpet av tre år på studiespesialisering tilegne deg ferdigheter som er sentrale for høyere studier. Dette er eksempelvis å planlegge og gjennomføre et gruppearbeid eller individuelt arbeid, skrive faglige tekster med korrekt kildehenvisning og å utøve god kildekritikk.

Realfag

Velger du realfag har du, ved å velge rett fagkombinasjon, mulighet til å oppnå spesiell studiekompetanse, det vil si ta fag som kreves for opptak til spesielle studier (se Samordna opptak). Du kan, avhengig av fagvalg, få inntil fire realfagpoeng, det vil si tilleggspoeng. Hvert realfag gir et halvt tilleggspoeng, matematikk R2 og fysikk 2 et helt tilleggspoeng.

 Språk/ Samfunnsfag / Økonomi

Skolen tilbyr mange ulike fag innenfor dette fagområdet. Etter første termin i vg1 får elevene informasjon om hvilke fag som tilbys kommende skoleår på vg2, og hvilke fagkombinasjoner som er mulig.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 11. november 2015.