Studiespesialisering realfag, forskerlinje

Forskerlinje ble startet opp ved Kongsberg videregående skole høsten 2013.

Illustrasjonsfoto Forskerlinja

 

Undervisningssted: Maurits Hansen

Forskerlinja er en egen klasse for deg som er interessert i realfag, og som vet at du skal studere teknologi og/eller realfag senere. Forskerlinja gir deg spesiell studiekompetanse, med full fordypning i matematikk og fysikk, samt mulighet for full fordypning også i f.eks. kjemi. Fellesfagene er de samme som for de andre programområdene i det studiespesialiserende programmet. 

Kongsberg er en by med et høyteknologisk næringsliv. Dette gir unike muligheter til faglig samarbeid, for eksempel med bedriftsbesøk og forelesninger fra ressurspersoner i næringslivet. I Vg1 vil du få fem timer ekstra med realfag gjennom faget Teknologi- og forskningslære 1.

Det som skiller forskerlinja fra vanlig studiespesialiserende er faget Teknologi og Forskningslære. Dette er et allsidig fag der man lærer blant annet om elektronikk, programmering, materiallære og forskningsmetoder.

I første året lærer man mer om teknologi, mens i andre året fokuseres det mer på forskningsdelen. I dette faget er det litt teori og mye praktisk arbeid i Vg1. Eksempler på prosjekter er å bygge solcellevogn, programmere datamaskin og å bygge fjernstyrt båt. Dette faget åpner for stor kreativitet og elevmedvirkning, læreren tar imot forslag fra elevene om hvilke prosjekter de ønsker å gjennomføre.

I forskerklassen er det mange elever som er interessert i realfag, noe som er samlende og skaper et godt og trygt klassemiljø.

Har du ikke hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha 5 timer språk i stedet for et tredje programfag på Vg3.

En mulig timefordeling, forskerlinja KOVS:

 Vg1
35 timer per uke

Vg2
32 timer per uke 

Vg3
30 timer per uke

Kroppsøving
Norsk
2. fremmedspråk
Matematikk 1T
Naturfag
Engelsk
Samfunnsfag
Geografi
Teknologi og
forskningslære

Kroppsøving
Norsk
2. fremmedspråk
Matematikk R1
Historie
Fysikk 1
Kjemi 1
Teknologi og
forskningslære

Kroppsøving
Norsk
Religion
Historie
Programfag/
2. fremmedspråk
Matematikk R2
Fysikk

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Gry Brubakk Fossan, epost

Velkommen som søker til forskerlinja! 

 

   
     
Publisert 7. juni 2013, oppdatert 21. februar 2020.