International Baccalaureate (IB)

Tre elever, klare for skuespill

 

Undervisningssted: Maurits Hansen

What is the International Baccalaureate Diploma Programme? (information in English)

IB-linjen ved Kongsberg videregående skole fører fram til den anerkjente studenteksamen "The International Baccalaureate”. Med ”IB Diploma” har du adgang til universiteter over hele verden.
 
Skolen er tilsluttet ”International Baccalaureate Organization” (IBO). (www.ibo.org)

Dette er spesielt for IB:

 • For å få plass på IB-linja må du ha fullført 1. år på videregående skole, studieforberedende (Vg 1 St), eller tilsvarende fra utlandet.
 • Har du gått 10. klasse ved en IB skole i Norge eller utlandet kan du også søke.
 • For å kunne delta i undervisningen med bra resultater må du beherske engelsk og matematikk godt.Bøker, studiemateriell og alt skriftlig arbeid er på engelsk, bortsett fra i de øvrige språkfagene.
 • Undervisningen er gratis.

HVORDAN blir ditt studieopplegg?

 • Du skal velge ett fag fra hver av 6 faggrupper.
 • Minst 3, og ikke flere enn 4 av de 6 fagene, skal være på høyt nivå (High Level).
 • De resterende 2-3 fagene skal være på normalt nivå (Standard Level).
 • Alle elevene må også lese faget ”Theory of Knowledge” som undersøker sammenhengen mellom fag – og oppmuntrer til kritisk tenkning.
 • The Extended Essay på 4000 ord skal være et selvvalgt, obligatorisk fordypningsarbeid innenfor et av fagene.
 • I tillegg skal du delta i et utenomfaglig program som kalles ”Creativity, Activity and Service”.

IB-Programmet på Kongsberg 

Studiet består av 6 fag. Følgende fag tilbys i de ulike faggruppene: 

1 Studies in Language and literature   Norwegian A: Literature SL & HL
Self-taught A: Literature SL
English A: Language and Literature SL & HL
2 Language Acquisition   Spanish ab initio SL (tentative)
Mandarin ab initio SL (tentative)
3 Individuals and Societies  History SL & HL
Economics SL & HL 
4 Experimental Sciences    Biology SL & HL
Chemistry SL & HL
Physics SL & HL
5 Mathematics  Mathematics SL
Math Studies SL
6 Electives  Another course from groups 1,2,3,4HVORFOR velge IB?

 • Undervisningen organiseres i mindre grupper - noe som styrker miljøet og den personlige kontakten mellom deg og dine lærere.
 • Undervisningsopplegget lar deg gå dypere inn i hvert fag ved at du tar og får overlatt mer ansvar enn det som er vanlig.
 • I tillegg til sentrale kunnskaper får du innføring i moderne metodetenking.
 • Du får personlig oppfølging av faglærer som har dette som en del av sin undervisningsplikt.
 • IB gir deg solid språklig og faglig grunnlag for senere studier ved universiteter og høyskoler.
 • IB passer også godt for deg som har hatt skolegang utenfor vårt land i kortere eller lengre tid.
 • IB imøtekommer det økende krav om geografisk og kulturell mobilitet.
 • Felles lærerstoff og læreplaner ved alle IB skoler i verden gir elever et felles grunnlag for menneskelig toleranse og internasjonal forståelse.

I forbindelse med søknad, se følgende lenker:

IB handbook 2016-2017
IB Course Survey 2016
General Regulations.pdf

For informasjon om IB og norsk studiekompetanse, se: http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/ib/

Dersom du ønsker flere opplysninger om IB - linja, ta kontakt med IB-koordinator Kelvin Peters.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 16. september 2016.