Påbygging til generell studiekompetanse

På Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse kan elever fra yrkesfaglige programområder oppnå studiekompetanse i løpet av ett skoleår. Etter dette året kan du studere videre på høyskole eller universitet.

Fagene på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse er krevende, og elever som søker påbyggingsåret må være motivert for mye teori. For å få generell studiekompetanse, og dermed komme inn på høyskoler eller universitet, er det en forutsetning at fagene fra påbygg er bestått. Du bør ha gode karakterer fra fellesfagene på Vg1 og Vg2 som grunnlag for å gjennomføre dette året. Er du motivert og klar for å arbeide godt med fagene? Da kan påbygg være noe for deg!

Før du begynner på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse må du ha fullført ett av disse tre alternativene:
• Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
• Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
• Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev

I påbygningsklassene møtes elever fra flere ulike utdanningsprogram. Mange kommer fra to år på yrkesfag, mens andre har hatt pause fra skole noen år. Andre har vært lærling og tatt fagbrev. Dette mangfoldet av ulike ressurser og evner gjør klassene til et spennende og kreativt sted å være. Her er det mye læring, mye teori, mye lekser og mye god stemning.

Enkelte studier etter videregående skole, for eksempel ingeniørstudiet, krever at man har fordypning i realfag. Elever som planlegger et slikt spesielt studium, og som velger Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, må være forberedt på å ta noen fag som privatist i tillegg til påbyggingsfagene. Det er viktig at elevene undersøker hvilke fag som kreves på de studier de ønsker å ta etter påbyggåret. På skolen har vi flinke rådgivere som kan hjelpe elevene  med å finne ut av dette.

Fag og timefordeling pr uke:

Fag  Timer
Norsk 10
Historie 5
Matematikk 5
Naturfag 3
Kroppsøving 2*
Programfag 5*
Totalt 30*

 

*Elever som har fagbrev behøver ikke disse fagene , og får da totalt 23 uketimer.

Ineværende skoleår(13/14) tilbys elevene følgende programfag

  • Medie og informasjonskunnskap 1
  • Sosialkunnskap
  • Økonomistyring

Publisert 8. juli 2013, oppdatert 27. januar 2014.