Studiespesialisering med hverdagslivstrening

Elever ved alternativ opplæring i aktivitet med fallskjerm.

 

Vårt motto er: Se mulighetene, grip sjansen!    

Undervisningssted: Maurits Hansen, modulbygget

Kongsberg videregående har et tilbud til elever som trenger stor grad av tilrettelegging i opplæringen, kalt studiespesialisering med hverdagslivstrening. Til daglig kaller vi seksjonen AO (alternativ opplæring).

Dette er et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med rett til spesialundervisning. Vi ønsker å selvstendiggjøre eleven for et liv i arbeid, bolig og samfunn.

illustrasjonsfoto

Mål og muligheter

Hverdagslivstrening er et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med lærevansker og ulike utviklingshemninger. Vi ønsker å selvstendiggjøre elevene for et liv i arbeid, bolig og samfunn. Vi legger stor vekt på elevenes egne interesser, forutsetninger og sterke sider i det sosiale samspillet. Vi ønsker å gi elevene en bredest mulig opplæring som gir trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser.

Illustrasjonsfoto

Opplæringsformer og arbeidsmåter

  

Elevene tilhører faste basisgrupper med egen kontaktlærer. I enkelte fag deltar elever fra flere basisgrupper sammen. Elevveiledere bidrar med å legge til rette for den enkelte elev. Bruk av digitale arbeidsverktøy er viktig i opplæringen.

Fagområder

Vi ønsker å gi elevene en bredest mulig praktisk og teoretisk opplæring slik at de best mulig skal klare seg i jobb/dagsenter og egen bolig etter endt skolegang. Skoledagens innhold:

  • Kommunikasjon og sosialt samspill
  • Friluftsliv og kroppsøving
  • Hverdagslivstrening
  • Elevbedrift
  • Praktisk tilnærming til fellesfag i: norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag.

illustrasjonsfoto

Opplæringsløp

Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) og grupperes slik det er  hensiktsmessig for dem.

Ved seksjonen jobber det spesialpedagoger, ulike faglærere og elevveiledere.  

Kontaktperson og leder for alternativ opplæring: Kirsti Nordli E-post: kirsti....@bfk.no


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 19. september 2017.

blog comments powered by Disqus