Studiespesialisering med realfag

Er du glad i realfag og tar sikte på å studere videre ved høgskoler eller universiteter?

Elever bygger molekylmodeller

 

Undervisningssted: Maurits Hansen 

Utdanningsprogram for studiespesialisering med realfag passer for deg som er interessert i å arbeide med teknologiske fag og å forberede deg for videre studier ved universitet og høyskoler. Utdanningsprogrammet gir deg spesiell studiekompetanse.  

Fellesfag: 


Vg1 Vg2 Vg 3 Totalt
Fag Timer Timer Timer Timer
Norsk 4 4 6 14
Matematikk 5 3**   8
Naturfag 5     5
Engelsk 5     5
2. fremmedspråk 4 4 (5)* 8(13)*
Samfunnsfag 3     3
Geografi 2

2
Historie   2 4 6
Religion     3 3
Kroppsøving 2 2 2 6
Sum fellesfag 30 15 15(20)* 60(65)*
Programfag   15** 15(10)* 30(25)*
Totalt 30 30/32 30 90

*Gjelder elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen.

** Gjelder elever som velger matematikk 2P. Øvrige elever (de som velger R1 eller S1) skal ha 5 timer matematikk, totalt 32 uketimer

 Programfag

Vg2  Vg3
Matematikk R1
Matematikk S1
Kjemi 1
Fysikk 1
Biologi 1
Informasjonsteknologi 1
Matematikk R2
Matematikk S 2
Kjemi 2
Fysikk 2
Biologi 2
Informasjonsteknologi 2


Etter Vg1 må du søke opptak til Vg2 og Vg3 og velge programområde. To programfag må velges fra eget programområde og må leses over to år. Øvrige programfag kan velges fritt.


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 4. august 2014.