Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Elever ser inn i pc.

 

Undervisningssted: Maurits Hansen


Utdanningsprogram for studiespesialisering for språk,samfunnsfag og økonomi passer for deg som er interessert i å arbeide med teoretiske fag, og å forberede deg for videre studier ved universitet og høyskoler. Utdanningsprogrammet gir deg generell studiekompetanse.


Fellesfag og programfag, oversikt:

  Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Fag  Timer Timer Timer Timer 
Norsk 14 
Matematikk   
Naturfag    
Engelsk     
2. fremmedspråk  (5)*  8(13)* 
 Samfunnsfag    
 Geografi    
 Historie  
 Religion    
 Kroppsøving
 Sum fellesfag 30  15  15(20)*  60(65)* 
 Programfag   15  15(10)*  30(25)* 
Totalt 30 30 30 90

*: Gjelder elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen.


Programfag

Fagtilbudet kan variere, avhengig av elevenes valg.

Vg2

Vg3
Økonomistyring
Internasjonal engelsk
Rettslære 1
Sosiologi og sosialantropologi
Historie og filosofi 1
Medie- og
informasjonskunnskap 1
Kommunikasjon og kultur 1

Økonomi og ledelse
Samfunnsfaglig engelsk
Engelsk litteratur og kultur
Rettlære 2
Politikk og menneskerettigheter
Sosialkunnskap
Historie og filosofi 2
Medie- og
informasjonskunnskap 2
Kommunikasjon og kultur 2
Kommunikasjon og kultur 3
Russisk 2
Spansk 3 

Etter Vg1 må du søke opptak til Vg2 og Vg3 og velge programområde. To programfag må velges fra eget programområde og må leses over to år. Øvrige programfag kan velges fritt.


Publisert 7. juni 2013, oppdatert 27. januar 2014.