Idrettsfag

For deg som mener HELSE - AKTIVITET - FRILUFTSLIV og LEDERSKAP er en viktig del av din framtid, velg idrettsfag på Kongsberg vgs.

Idrettsfag - På tur

 

Undervisningssted: Tinius 

Idrettslinja ved Kongsberg videregående skole er både for deg som motiveres av bredde og variasjon i aktiviteter, samt for deg som satser på å utvikle ditt helt spesielle talent på toppidrettsnivå. Gjennom de tre årene du er elev hos oss, får du i tillegg til å fordype deg i en eller flere idretter, gode kunnskaper om basistrening, treningsplanlegging, helse og livsstil. Idrettslinja er for deg som ønsker en aktiv vei mot studiekompetanse. Mange felles programfagtimer og felles opplevelser gjennom friluftsliv skaper godt klassemiljø og høy trivsel.

Valmuligheter i matematikk:

VG1: 1P eller 1T

VG2: 2P (R1 tilbys kun via nettskolen)

NB! Det er begrenset antall plasser på 1T.

  

PROGRAMFAGENE:

Aktivitetslære er et fag med idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv. Faget skal legge grunnlag for prestasjonsutvikling, allsidig prakstisk dyktighet og funksjonell kroppsbruk, og gi muligheter til å utvikle skapende og kreative evner. Eksempel på idrettsaktiviteter er orientering, svømming, dans, skøyter, snø/skiaktiviteter.

Treningslære er et fag hvor du får kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, hvordan kosthold og livsstil spiller inn på vår funksjonsevne, og betydningen av god treningsplanlegging med tanke på egen ferdighetsutvikling eller ferdighetsutvikling og helsefremmende aktivitet hos andre.

Breddeidrett er et fag hvor du møter allsidige aktiviteter og kan tilegne det kunnskap om ferdiheter innen mange ulike idretter. Undervisningen er lagt opp med ulike emnekurs, og disse emnekursne har vi hatt til valg de siste årene: Fortball, volleyball, tennis, sykkel, judo, bueskytting, badminton, fitness, selvforsvar, squash, håndball, stup, bordtennis, turn, basketball, idrettsmassasje, innebandy og trampett.

Treningsledelse er et fag der du får kunnskaper om ulike undervisningsprinsipper og -metoder, utvikler lederegenskaper og settes i stand til å fungere som en godt å trygg trener. Faget innebærer en praktisk tilnærming gjennom at du får prøve deg i praksis som trener ute i klubber.

Toppidrett er et fag som skal gjøre undom som driver idrett på høyt nivå, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt, enda bedre rustet til en toppidretsskarriere. Faget er tredelt og inneholder både spesifikk ferdighetstrennig, basistrening og treningsplanlegging. Vi har bred erfaring i å samarbeide med mange ulike klubber, innen ulike idretter, om elever som presterer på toppidrettsnivå. Dette gjelder enten det er snakk om lagidretter eller individuelle idretter. En viktig del av faget er skadeforebygging, og der kan vår kompetanse brukes uavhengig av hvilken idrett eleven bedriver.

Ønsker du å kombinere idrett og utdanning? Søk Idrettsfag ved Kongsberg vgs!

Fellesfag og programfag, oversikt

  Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Fag Timer  Timer  Timer  Timer 
Norsk 14 
Matematikk  
Naturfag    
Engelsk    
2.fremmedspråk (5)*  8(13)* 
Samfunnsfag    
Geografi    
Historie   
Religion     
Sum fellesfag  23  18  13(18)*   54(59)*
Felles programfag 12  17  36 
Valgfrie programfag 5 (0)* 15(10)* 
Totalt 35 35 35 105

 

Idrettsfag - Styrketrening

Idrettsfag - fotball

Idrettsfag - paddling

Idrettfag - seiling

Idrettsfag - friluftsliv


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 29. august 2019.