Teknikk og industriell produksjon

Elev jobber med å bore i metall

 

Undervisningssted: Tinius Olsen

 Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)

TIP gir deg mulighet for å arbeide i privat næringsliv som industri både on og offchore. Opplæringen i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene.

Dine muligheter:

Opplæringen gir den enkelte en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og en bred plattform for videre yrkesvalg. Gjennom opplæringen skal elevene utvikle praktiske ferdigheter, faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne. Det skal fremme elevenes evne til å samhandle med andre og evne til å arbeide selvstendig etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler flerfaglighet som etterspørres i virksomhetene, og fleksibilitet som øker mulighetene for stadig å utvikle ny kunnskap. Praktisk arbeid sammen med andre skal fremme kommunikasjonsferdigheter og forståelse for ulike kulturer. 

Les mer om dine muligheter her

 

Opplæringsløp:

Etter ett år på Vg1 kan du hos oss velge mellom flere Vg2 løp. Som industriteknologi, plast og kompositt eneste utdanning i landet på sitt felt. Det samme gjelder for Ur. Videre er det mulighet på kjøretøy. Etter Vg1 og Vg2 er du lærling i to år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Ved bestått prøve får du fag- eller svennebrev og har kompetanse som fagarbeider. Noen fortsetter imidlertid med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, for deretter å ta en høgskoleutdanning. Du kan også ta høyere utdanning etter du har fått fagbrev. Det åpner adgang til en rekke interessante høgskoletilbud.

Slik arbeider vi:

Med virkelighetsnære prosjekter utvikler du kompetanse gjennom teori og praksis. Det å jobbe på tvers av fagene gjør at du klarere ser sammenhenger. Dette gir deg en helhetsforståelse, akkurat slik du vil oppleve det når du kommer ut i arbeidslivet. Vi har praksis i bedrift en dag i uka gjennom hele skoleåret. Du kan sammen med medelever etablere ungdomsbedrifter, slik at teori og praksis blir to sider av samme sak.

Fag du møter:

På Vg1 er det tre ulike programfag: Dette er Produksjon, Tekniske tjenester og Dokumentasjon og kvalitet. Fellesfagene på vg1 er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Fellesfag på VG2 er norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Viktig å tenke på:

Du bør være utadvendt og like å omgås andre mennesker, flink til å kommunisere, ta initiativ og ansvar, like utfordringer, være kreativ og ha respekt for andre mennesker. Det er en fordel at du liker å jobbe med tall. 

Hva kan du bli?

Du kan ta fagbrev eller svennebrev og noen av de er:

Billakkererfaget

Bilskadefaget

Boreoperatørfaget

Boreoperatørfaget

CNC-maskineringsfaget

Industrimekanikerfaget

Industrimontørfaget

Motormekanikerfaget

Polymerkomposittfaget

Bilfaget, for tunge eller lette kjøretøy

Reservedelsfaget

Les mer om TIP her

 

 

 


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 30. januar 2018.