Vg2 Industriteknologi

Elev jobber med dreiing

 

Undervisningssted: Kongsberg Teknologipark, samlokalisert med K-tech

Dine muligheter

Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri. Denne type industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Opplæringen skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere med en helhetlig forståelse for produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet.

Det er mange fagområder du kan gå videre på etter vg2, men de tre fagområdene nevnt under mener bransjen er framtidsrettede fagområder hvor det er gode muligheter for arbeid i årene framover. Du finner mer informasjon om hvert enkelt fagområde ved å trykke på lenkene:

Industrimekanikerfaget

Industrimontørfaget

Produksjonsteknikkfaget

Opplæringsløp

Vg2 industrimekaniker bygger på Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP).  

Fag du møter

Produksjon (197 årstimer)

Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, sammenføying, mekanisk arbeid, industriell montering, overflatebehandling og støping. Videre dreier programfaget seg om arbeid med materialer, om materialegenskaper, konstruksjoner og bruk av løfteutstyr. Programfaget omfatter arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling, programmering og betjening av maskiner og utstyr. Retningslinjer for HMS står sentralt.

Reparasjon og vedlikehold (140 årstimer)

Programfaget dreier seg om feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr. Programfaget omfatter arbeid med hydrauliske, pneumatiske og elektriske systemer med tilhørende styringer. Videre omhandler programfaget måleteknikk og måleutstyr.

Dokumentasjon og kvalitet (140 årstimer)

Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer og digitale verktøy. HMS–vurderinger og kvalitetssikring står sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidsoppgaver.

Yrkesfaglig fordypning (252 årstimer)

Elevene har to perioder i løpet av skoleåret hvor de er utplassert i bedrift i en varighet på 2 – 3 uker.

Fellesfag på Vg2 er samfunnsfag, norsk, engelsk og kroppsøving

Slik jobber vi

Opplæringen er lagt til Kongsberg Teknologipark, samlokalisert med lærling-bedriften K-tech. Det innebærer tilgang til topp moderne produksjonsutstyr og tett kontakt med kompetansemiljøet i teknologiparken. Samarbeidet mellom skole-næringsliv sikrer fagarbeidere med kompetanse som næringslivet etterspør. Denne måten å drive opplæring på er enestående i nasjonal sammenheng og vil være en foregangsmodell for framtidsrettet opplæring. Elever og lærlinger jobber side om side, og elevene får et realistisk og praksisnært inntrykk av hva et yrkesliv innenfor dette fagområde innebærer.   

    

 

 


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 30. januar 2018.