Vg2 Kjøretøy

Elev jobber med bilmotor

 

Undervisningssted Kongsgårdmoen

Innen dette fagområdet vil du kunne søke lærlingplass innen de mest vanlige yrker som bilfaget lette kjøretøy, bilfaget tunge kjøretøy, motorsykkelfaget, hjulutrustningsfaget, motormekanikerfaget og reservedelsfaget. 


Arbeidet innen lette kjøretøy består i hovedsak av å kunne utføre reparasjon og utskifting av deler på kjøretøyets mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer, i tillegg kunne feilsøking og diagnostisering på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. En viktig del av opplæringen er å kunne dokumentere utført arbeid i henhold til beskrivelser. 

Skolens bilverksted er meget bra utstyrt med moderne verktøy. Vi har fått to topp moderne biler fra bilbransjen som er disponible for undervisning. 


Programfagene består av: 

Verkstedarbeid 337 årstimer

Dokumentasjon og kvalitet 140 årstimer

Prosjekt til fordypning 252 årstimer
I faget prosjekt til fordypning vil elevene ha to perioder i løpet av skoleåret hvor de er utplassert i bedrift i en varighet på 2 – 3 uker. 

Les mer om Vg2 kjøretøy her.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 18. februar 2016.