Vg2 Plast- og komposittfag

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kongsberg vgs - Plast- og komposittfag

Undervisningssted Tinius Olsen/Krona

Vg2 Plast- og kompositt er et nytt utdanningstilbud. Etter skoleåret kan du søke lærlingplass innen polymerkompositt, plastmekaniker, termoplastfaget og produksjonsteknikkfaget. Eller du kan velge å gå via fagskolen og inn på høyskole- og universitetsnivå. Plast- og kompositt er et fremtidsrettet fag der utviklingen av nye materialer står sentralt. Dette er materialer som skal erstatte stål, betong og andre tradisjonelle byggematerialer fordi de er sterkere, lettere og mer motstandsdyktige. Det vil kunne gi fly med lavere drivstofforbruk, lettere biler og enklere brokonstruksjoner for vei og jernbane. Med bakgrunn fra plast- og kompositt vil du kunne bli med på en industriutvikling vi foreløpig bare ser starten på.

Programfaget er inndelt i følgende:

Produksjon 197 årstimer

Materiallære 140 årstimer

Dokumentasjon og kvalitet 140 årstimer

Prosjekt til fordypning 252 årstimer
I faget prosjekt til fordypning vil elevene ha perioder i løpet av skoleåret hvor de er utplassert i bedrift.

Fellesfag på Vg2 er engelsk, norsk og samfunnsfag.


Publisert 18. februar 2016, oppdatert 18. februar 2016.