Glabak 12, Kongsberg

Utdanningsprogram:

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi
Studiespesialisering med realfag
International Baccalaureate (IB)

Kantine 


Publisert 27. april 2013, oppdatert 17. august 2017.