Prosjekter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ansatte ved Kongsberg videregående skole deltar i små og større utviklingsprosjekter av pedagogisk, administrativ og driftsmessig art. Buskerud fylkeskommune legger til rette for utvikling av virksomheten på mange plan. 

For tiden står utviklingsprosjektet Kongsbergskolen i en særstilling for Kongsberg videregående skole, og vi er stolte av å være en pådriver i arbeidet med å tenke og utforme fremtidens skole i samarbeid med lokalt næringsliv, utdanningsinstitusjoner. Les mer om "Kongsbergskolen" her. 

NY GIV
er et landsomfattende tre-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Les mer om NY GIV i Buskerud her. 

FYR
Målet med FYR-prosjektet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud gjennom yrkesretting /relevans av fellesfagene matematikk, engelsk og norsk på yrkesfaglige utdanningsprogram. Kongsberg videregående jobber aktivt med å anvende og spre kunnskap om god yrkesretting i læringsmiljøet. Les mer om FYR her.

FORSERING
Kongsberg videregående skole introduserte forsering i matematikkfaget høsten 2012, og fortsetter med dette høsten 2013. 10.-klassinger fra ungdomsskolene i distriktet blir tilbudt å forsere normal progresjon i matematikk ved samtidig å ha undervisning på 10.klassenivå og Vg1- nivå.  Dette er ett av tiltakene innen "Kongsbergskolen".

TIP OPPSTARTPROSJEKT
Høsten 2012 gjennomførte seksjon for Teknikk og industriell produksjon et tverrfaglig oppstartprosjekt for Vg1-elever. Sluttproduktet var en grill. Sentrale tema i prosessen var:

  • Sammenhengen mellom fellesfag og programfag
  • Kunnskap om det lokale næringslivet
  • Kulturbygging, respekt og samhandling
  • AI-metoden 

KLASSELEDELSE
I samarbeide med Kongsberg kommune har skolen et toårig kompetansehevingstiltak innen klasseledelse for pedagogisk personale. Det er organisert med 2 dagssamlinger og 4 halve kursdager. Som foredragsholder er blant annet professor Thomas Nordahl engasjert. Tiltaket er ett av flere innen prosjektet "Kongsbergskolen"


STYRKEBASERT TENKESETT (AI-METODEN)
Som ellers i fylket har Kongsberg videregående skole også AI-metoden som en ledestjerne i organisasjonens mange samhandlingsledd. En grunnleggende antakelse i AI er at alle organisasjoner, miljøer og samarbeidsformer har elementer som fungerer godt. Ved å studere disse finner man årsakene til det som fungerer og hvordan man kan bygge videre på det beste i det som allerede eksisterer. På samme måte kan vi velge å se etter det beste hos hverandre og identifisere styrkene. Les mer om AI-metoden her.