Praksisdager november 2018

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Hva skal du gjøre til neste år?

Gjennom faget Utdanningsvalg får du nå anledning til å gjøre deg kjent med utdanningsprogrammene i videregående skole. Som en del av denne opplæringa tilbyr Kongsberg videregående skole to praksisdager der du velger to ulike utdanningsprogram som du ønsker å finne ut mer om.

Skolen har følgende tilbud: 

UR og Studiespesialisering med hverdagslivstrening har egne opplegg for praksisdager. Ta kontakt med jorunn.h...@bfk.no.

Programmet for praksisdagene finner du ved å klikke på utdanningsprogrammene over.  


Tirsdag 20. og onsdag 21. nov.   Torsdag 22. og fredag 23. nov.
Flesberg   Tislegård
Hvittingfoss   Skrim
KIS   Ung Invest AIB
Vestsiden    
Vestfossen    
Norsksenteret    

 

Oversikt over sted/tid for oppmøte under praksisdagene:

  • Idrettsfag møter direkte i Idrettshallen kl. 08.15. (Husk trenings -og svømmetøy!)
  • Design og håndverk møter på Tinius Olsen - kantina i underetg. kl. 08.15.
  • TIP, Elektro og Service og samferdsel møter på Tinius Olsen - i kantina i underetg. kl. 08.15.
  • Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag møter opp i auditoriet på Maren Handler, 2. etg kl.08.15.
  • Naturbruk og Bygg- og anleggsteknikk møter opp i Saggrenda ved hovedinngang kl. 08.30. (NB! Husk klær etter vær.)
  • Musikk, dans og drama møter i 2. etg på Åslandsgate kl. 08.15 og følger skilt.
  • Studiespesialisering, IB og Forskerlinja møter opp i biblioteket på Maurits Hansen kl. 08.15.

Praktisk informasjon:

Ta med matpakke og utstyr som angitt i program.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen! Ta kontakt med rådgiver på din egen skole dersom du har spørsmål vedrørende praksisdagene. Du melder deg på elektronisk via Karriere Buskerud sine websider: http://bsa.skoleogarbeidsliv.com/


Publisert 10. september 2018, oppdatert 29. mars 2019.