Praksisdager november 2019

NB! ENDRINGER I PROFRAMMET! Onsdag 13. november faller bort på grunn av kollisjon med teknologidagene. Det gis derfor et tilsvarende tilbud fredag 15. november isteden.

Hva skal du gjøre til neste år?

Gjennom faget Utdanningsvalg får du nå anledning til å gjøre deg kjent med utdanningsprogrammene i videregående skole. Som en del av denne opplæringa tilbyr Kongsberg videregående skole to praksisdager der du velger to ulike utdanningsprogram som du ønsker å finne ut mer om.

Skolen har følgende tilbud: 

Studiespesialisering, forskerlinje og IB Diploma

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Elektrofag/ Elektrofag med studiekompetanse

Design og tradisjonshåndverk

Musikk, dans og drama

Teknikk og industriell produksjon

Idrettsfag

Naturbruk

Bygg- og anleggsteknikk

Salg, service og reiseliv

Programmet for praksisdagene finner du ved å klikke på utdanningsprogrammene over.  


Mandag 11. og tirsdag 12. nov.   Torsdag 14. og fredag 15. nov.
Tislegård   Vestsiden
Skrim   Kongsberg Norsksenter
Flesberg   Hvittingfoss
Ung Invest    KIS
     Vestfossen
     

 

Oversikt over sted/tid for oppmøte under praksisdagene:

  • Idrettsfag møter direkte i Idrettshallen kl. 08.15. (Husk trenings -og svømmetøy!)
  • Design og håndverk møter på Tinius Olsen - kantina i underetg. kl. 08.15.
  • TIP, Elektro og Service og samferdsel møter på Tinius Olsen - i kantina i underetg. kl. 08.15.
  • Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag møter opp i auditoriet på Maren Handler, 2. etg kl.08.15.
  • Naturbruk og Bygg- og anleggsteknikk møter opp i kantina i Saggrenda, Malmveien 14 kl. 08.30. (NB! Husk klær etter vær.)
  • Musikk, dans og drama møter i 2. etg på Åslandsgate kl. 08.15 og følger skilt.
  • Studiespesialisering, forskerlinje og IB møter opp i kantina på Maurits kl. 08.15 
Praktisk informasjon:
Ta med matpakke og utstyr som angitt i program.
Vi gleder oss til å ønske deg velkommen! Ta kontakt med rådgiver på egen skoledersom du har spørsmål vedr. praksisdagene. Du melder deg på elektronisk via Karriere Buskerud sine websider her

Publisert 5. september 2019, oppdatert 5. november 2019.